Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zapoznałeś się z naszą Polityką ochrony prywatności oraz Polityką plików cookies i wyrażasz zgodę na ich użycie. Zgoda Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Kamieniarstwo Artystyczne Marek Kędzierski z siedzibą w Górze.


II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celach wykonania umowy, zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą, wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lud wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do osób trzecich.


III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
- realizacji zawartych umów współpracy,
- realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na towary,
- świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności,
- wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
- prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej,
- archiwizacyjnym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

- na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.


IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).


V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Informujemy, że przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).


VI. KONTAKT W CELU REALIZACJI SWOICH PRAW

Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Administratorem) poprzez wysłanie maila na adres: iod@kamgranit.pl